مینو

ختیځ براډ وی

ځای

834 E Broadway
لوئس ویل، KY 40204

تلیفون

(502) 583-1981

فاکس

Fax General (502) 568-1856 Medical Records (502) 434-5903

روغتیایی خدمتونه وړاندی کړی
 • د لویانو لومړنۍ پاملرنه
 • د ښځو روغتیا
 • د ماشومانو درملنه
 • د غاښونو خدمتونه
 • درملتون
 • د مشورې خدمتونه
 • سمدستي پاملرنه
 • Promise Program

د عملیاتو ساعتونه

Medical

 • Monday 8:00am – 8:00pm
 • Tuesday & Wednesday 8:00am – 9:00pm
 • Thursday 8:00am -8:00pm
 • Friday 8:00am – 4:30pm
 • Saturday 8:00 – 12:00pm

Walk-In Immediate Care

 • Monday & Thursday  8:00am – 6:00pm
 • Wednesday & Friday  8:00am – 2:30pm

درملتون

 • Monday – Friday 9:00am – 5:30pm
 • Saturday 9:00am – 1:00pm
 • Sunday Closed

غاښونه

 • Monday-Friday 8:00am – 4:00pm

*All sites open at 9am on the 2nd and 4th Fridays of the month.