مینو

د ټولنې خدمتونه

د کورنۍ روغتیایی مرکزونه د روغتیا زده کړې ټولګي وړاندې کوي او په ټولنه کې د هرچا لپاره د روغتیا بیمې ترلاسه کولو کې مرسته کوي. تاسو اړتیا نلرئ د دې خدماتو کارولو لپاره د کورنۍ روغتیایی مرکزونو ناروغ اوسئ.

روغتیا زده کړه

نور زده کړئ

د روغتیا بیمې موندلو کې مرسته

نور زده کړئ

د covid-19 واکسین

نور زده کړئ

د COVID-19 معاینه

نور زده کړئ

روغتیایی خدمتونه

نور زده کړئ