مینو

د روغتیا بیمې مرسته

په اړه

د کورنۍ روغتیا مرکزونه کارمندان لري چې تاسو سره مرسته وکړي د وړیا یا ټیټ لګښت روغتیا بیمې لپاره د kynect، Kentucky's Benefits System له لارې درخواست وکړئ، یا ستاسو د روغتیا بیمې ترلاسه کولو یا ساتلو په اړه ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایی. دا یو وړیا خدمت دی، په ټولنه کې د هر چا لپاره شتون لري.

Call (502) 772-8182 for an appointment with a Kynector or complete the online appointment request below.