မီနူး

အရှေ့ဘရော့ဒ်ဝေး

တည်နေရာ

834 E Broadway
Louisville, KY 40204

ဖုန်း

(502) 583-1981

FAX

Fax General (502) 568-1856 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
 • သက်ကြီးမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှု
 • အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး
 • ကလေးအထူးကု
 • သွားဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ
 • ဆရာမလေး
 • အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများ
 • ချက်ချင်းဂရုစိုက်ပါ။

Hours of Operation

Medical

 • Monday 8:00am – 4:30pm
 • Tuesday & Wednesday 8:00am – 9:00pm
 • Thursday 8:00am – 4:30pm
 • Friday 8:00am – 4:30pm
 • Saturday 8:00 – 12:00pm

Walk-In Immediate Care

 • Monday, Wednesday, Thursday & Friday 8:00am – 3:00pm

ဆရာမလေး

 • Monday – Friday 9:00am – 5:30pm
 • Saturday 9:00am – 1:00pm
 • Sunday Closed

သွားနှင့်ခံတွင်း

 • Monday-Friday 8:00am – 4:00pm