မီနူး

သတ်မှတ်ချက်များ

Family Health Centers ၏ မည်သည့်ဆိုက်ကိုမဆို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ဤအသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကိုလည်း လိုက်နာရန် သဘောတူပါသည်။

အထွေထွေပြဋ္ဌာန်းချက်များ

မိသားစုကျန်းမာရေးဌာနများသည် ၎င်း၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်များတွင် ပေးထားသည့် အချက်အလက်များ၏ တိကျမှု သို့မဟုတ် ပြည့်စုံမှုအတွက် တာဝန်ရှိသည် သို့မဟုတ် တာဝန်မရှိပါ။ ဆိုက်တစ်ခုအား လာရောက်ကြည့်ရှုသူတစ်ဦးအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် တာဝန်မရှိဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယူဆပါသည်။ အကြောင်းအရာများကို ယေဘူယျအချက်အလက်အဖြစ်သာ ပံ့ပိုးပေးထားပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာ အကြံဉာဏ်အဖြစ် ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ Family Health Centers များသည် ဤအချက်အလက်၏ ပြည့်စုံမှု၊ တိကျမှု၊ သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် သီးခြားရည်ရွယ်ချက်အတွက် ၎င်း၏သင့်လျော်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အာမခံချက်မရှိသော်လည်း၊

ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်များတွင် အခြားဝဘ်ဆိုက်များသို့ ဟိုက်ပါစာသားလင့်ခ်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ အဆိုပါလင့်ခ်များကို သင့်အဆင်ပြေစေရန်အတွက် ပံ့ပိုးပေးထားပြီး အဆိုပါဆိုက်များကိုလည်ပတ်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ မိသားစုကျန်းမာရေးစင်တာများမှ ထောက်ခံချက်အဖြစ် မရည်ရွယ်ပါ။ Family Health Centers သည် ထိုဝဘ်ဆိုက်များတွင် ပါ၀င်သော အချက်အလက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အလေ့အကျင့်များအတွက် တာဝန်မရှိပါ။

မိသားစုကျန်းမာရေးဌာနများသည် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မိသားစုကျန်းမာရေးဌာနများမှ အလုပ်ခန့်ထားခြင်းမဟုတ်သော အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ ပြင်ဆင်ထားသည့်အကြောင်းအရာများကိုလည်း ပို့စ်တင်နိုင်ပါသည်။ Family Health Centers များသည် ထိုကဲ့သို့သော အကြောင်းအရာတွင် ဖော်ပြထားသော ထင်မြင်ယူဆချက်များကို သဘောတူညီရန် မလိုအပ်ဘဲ အချက်အလက်များ၏ ပြည့်စုံမှု၊ တိကျမှု၊ သို့မဟုတ် ငွေကြေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။

Family Health Centers သည် ၎င်း၏ဆိုက်များ၏ မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆို ပြောင်းလဲရန်နှင့် အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ဆိုက်ကို အချိန်မရွေး ရပ်စဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ

ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် ပြသထားသော လိုဂိုများသည် မိသားစုကျန်းမာရေးဌာနများ၊ ၎င်း၏ ထောက်ပံ့သူများနှင့် အခြားသူများ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်သည်။ ဝဘ်ဆိုက်တွင် ပြသထားသော လိုဂိုများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ရှိ အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တားမြစ်ထားသည်။

Family Health Centers လိုဂိုကို Family Health Centers မှ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးမပြုနိုင်ပါ။

မူပိုင်ခွင့်များနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်များ

ဤဝဘ်ဆိုက်တွင်ပါရှိသော စာသားပစ္စည်းများပါရှိသော မူပိုင်ခွင့်ကို Family Health Centers © 2005 မှ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ဤမူပိုင်ခွင့်သတိပေးချက်သည် မိတ္တူများအားလုံးတွင် ပေါ်လာပြီး ၎င်းကို ပေးဆောင်ပါက ဤဝဘ်ဆိုက်တွင်ပါရှိသော စာသားပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်း၊ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပုံနှိပ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုသို့အသုံးပြုခြင်း၊ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပုံနှိပ်ခြင်းသည် စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သော သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ဤဝဘ်ဆိုက်တွင်ပါရှိသော စာသားပစ္စည်းများကို မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှ ပြုပြင်မွမ်းမံမည်မဟုတ်ပါ။

အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာကို အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုချက်ရယူနိုင်ပါသည်။ ဝဘ်မာစတာ မိသားစုကျန်းမာရေးစင်တာများတွင်။ ကျေးဇူးပြု၍ ခေါင်းစဉ်၊ စာရေးဆရာ၊ ဝဘ်လိပ်စာနှင့် ပြန်လည်ပုံနှိပ်ခြင်းကို အသုံးပြုရန် သင်စီစဉ်ပုံတို့ကို ထည့်သွင်းပါ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံ ထုတ်ဝေမှုမိတ္တူပေးပို့ရန် ခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်ပါ။

ဓာတ်ပုံများ၊ သရုပ်ဖော်ပုံများ၊ အနုပညာလက်ရာများနှင့် အခြားဂရပ်ဖစ်ပစ္စည်းများ၊ ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ ဆိုက်ပေါ်ရှိ စာရွက်စာတမ်းများတွင်ဖြစ်စေ အခွင့်အရေးအားလုံးကို မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်များ (လိုင်စင်ရှိသူ) ထံ သိမ်းဆည်းထားသည်။ အသုံးပြုရန်၊ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ပုံနှိပ်ရန် ခွင့်ပြုချက်မတိုင်မီ မည်သည့်ဓာတ်ပုံ၊ ပုံဥပမာ၊ အနုပညာလက်ရာ သို့မဟုတ် အခြားဂရပ်ဖစ်ပစ္စည်းများကို ရည်ရွယ်အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ထံမှ ရယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဤပုံများကို မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှ ပြုပြင်၍မရပါ။

"မိသားစုကျန်းမာရေးဌာနများ" သို့မဟုတ် ဤဝဘ်ဆိုက်တွင်ပါရှိသော စာသား သို့မဟုတ် ဂရပ်ဖစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသူ၏ ထောက်ခံချက်၊ ပံ့ပိုးကူညီမှု၊ ဆက်နွယ်မှု သို့မဟုတ် မိသားစုကျန်းမာရေးဌာနများနှင့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူ၏ ပေါင်းသင်းမှုကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် တားမြစ်ထားသည်။

စာသားနှင့် ဖိုင်များကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အခြားဝဘ်ဆိုက်များ၊ သတင်းအဖွဲ့များ သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်နစ်စာပို့စာရင်းများသို့ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း သို့မဟုတ် အပ်လုဒ်လုပ်ခြင်းမပြုရ။ ကိစ္စတိုင်းလိုလိုတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို အွန်လိုင်းတွင် ပြန်ထုတ်ခြင်းထက် အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်ရှိ စာစောင်များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းကို ပိုမိုနှစ်သက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်သို့ လင့်ခ်ချိတ်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်သော်လည်း၊ လင့်ခ်တစ်ခုတည်ဆောက်ထားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးသည့် ကြိုတင်မေတ္တာရပ်ခံစာတစ်စောင်ပေးပို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်သို့ လင့်ခ်တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်နှင့် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ အခြားအရာများရှိပါက အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ ပေးပို့ပါ။ ဝဘ်မာစတာ မိသားစုကျန်းမာရေးစင်တာများတွင်။