မီနူး

ဆေးမှတ်တမ်း

ကျွန်ုပ်၏ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်း

My Health Record သည် သင်၏ FHC ဆေးမှတ်တမ်းများအတွက် သင်၏ အွန်လိုင်းပေါ်တယ် ဖြစ်သည်။ သင်၏ မှတ်တမ်းများနှင့် စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကို သင်မြင်နိုင်သည်။ My Health Record မှတဆင့် သင့်ပံ့ပိုးပေးသူထံသို့ သီးသန့်စာတိုများ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ My Health Record အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန် သင်လိုအပ်သည်မှာ အီးမေးလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်၏ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်း

ကျွန်ုပ်၏ ဆေးမှတ်တမ်းများကို တောင်းဆိုပါ။

My Health Record မှ သင့်မှတ်တမ်းများကို ရယူခြင်းအပြင် လူနာများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (502) 772-8311 သို့ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဆေးမှတ်တမ်းများကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ "မှတ်တမ်းများတောင်းဆိုမှု" ဖောင်ကိုဖြည့်ခိုင်းပါမည်။ သင့်မှတ်တမ်းကို တောင်းခံပြီး ရယူသည့်အခါတွင် သင့်ဓာတ်ပုံ ID ကို တင်ပြရန် တောင်းဆိုပါမည်။ သင်၏မှတ်တမ်းများကို ကောက်ယူရန် အသင့်ဖြစ်သောအခါ FHC မှ သင့်ထံ ဆက်သွယ်ပါမည်။ လူနာ သို့မဟုတ် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် (မိဘ၊ တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူ) မှသာလျှင် မှတ်တမ်းများကို ကောက်ယူနိုင်သည်။

ဆေးရုံများနှင့် အထူးကုများ

ဆေးရုံများနှင့် ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် လူနာများ၏ ဆေးမှတ်တမ်းများကို FAXED သို့ FAXED မှ ဆေးမှတ်တမ်းများ (502) 434-5903 သို့ စာဖြင့်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များ တောင်းဆိုချက်များ၊ ကျေးဇူးပြု၍ FHC ဓာတ်မှန်ရိုက်ရုံး (502) 772-8145 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။