Thực đơn

East Broadway

Vị trí

834 E Broadway
Louisville, KY 40204

Phone

(502) 583-1981

FAX

Fax General (502) 568-1856 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
 • Chăm sóc chính cho người lớn
 • Sức khỏe phụ nữ
 • Khoa nhi
 • Dịch vụ nha khoa
 • Tiệm thuốc
 • Dịch vụ tư vấn
 • Chăm sóc ngay lập tức

Hours of Operation

Medical

 • Monday 8:00am – 4:30pm
 • Tuesday & Wednesday 8:00am – 9:00pm
 • Thursday 8:00am – 4:30pm
 • Friday 8:00am – 4:30pm
 • Saturday 8:00 – 12:00pm

Walk-In Immediate Care

 • Monday, Wednesday, Thursday & Friday 8:00am – 3:00pm

Tiệm thuốc

 • Monday – Friday 9:00am – 5:30pm
 • Saturday 9:00am – 1:00pm
 • Sunday Closed

Nha khoa

 • Monday-Friday 8:00am – 4:00pm