မီနူး

အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး

အကြောင်း

မိသားစုကျန်းမာရေးစင်တာများသည် အမျိုးသမီးများအား ၎င်းတို့၏ဘဝအဆင့်တိုင်းတွင် သနားကြင်နာတတ်သော၊ ကျွမ်းကျင်သောစောင့်ရှောက်မှုပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-

  • ကိုယ်ဝန်စောင့်ရှောက်မှု၊ အကြိုနှင့်မီးဖွားခြင်း။
  • နှစ်စဉ် အမျိုးသမီး စာမေးပွဲများ
  • Mammograms နှင့် အခြားသော ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု
  • သားဆက်ခြားခြင်းအတွက် ကူညီပေးခြင်းအပါအဝင် သားဆက်ခြားနည်း
  • လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့် လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါများကို စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စောင့်ရှောက်မှု
a pregnant woman talking to a doctor

(502)774-8631 ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ရက်ချိန်းတစ်ခုပြုလုပ်ပါ။

နေရာများ

အခြားဖြည့်စွက်ရန်အချက်အလက်များ

ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို ကြည့်ပါ။

ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ