मेनु

पूर्वी ब्रॉडवे

स्थान

834 ई ब्रडवे
लुइसभिल, KY 40204

फोन

(502) 583-1981

फ्याक्स

Fax General (502) 568-1856 Medical Records (502) 434-5903

स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ
 • वयस्क प्राथमिक हेरचाह
 • महिला स्वास्थ्य
 • बाल रोग
 • दन्त सेवाहरू
 • फार्मेसी
 • परामर्श सेवाहरू
 • तत्काल हेरचाह

सञ्चालनको घण्टा

Medical

 • Monday 8:00am – 4:30pm
 • Tuesday & Wednesday 8:00am – 9:00pm
 • Thursday 8:00am – 4:30pm
 • Friday 8:00am – 4:30pm
 • Saturday 8:00 – 12:00pm

Walk-In Immediate Care

 • Monday, Wednesday, Thursday & Friday 8:00am – 3:00pm

फार्मेसी

 • Monday – Friday 9:00am – 5:30pm
 • Saturday 9:00am – 1:00pm
 • Sunday Closed

दाँत

 • Monday-Friday 8:00am – 4:00pm