မီနူး

အကြောင်း

Family Health Centers တွင်၊ သင်လိုအပ်သောအခါတွင် သင်လိုအပ်သောစောင့်ရှောက်မှုကို မည်သည့်အရာကမှ တားဆီးထားမည်မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ လူတိုင်းကို ဒီမှာ ကြိုဆိုပါတယ်။

ကျွန်ုပ်တို့၏သာသနာ

Family Health Centers, Inc. ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ပေးဆောင်နိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မလိုအပ်ဘဲ အရည်အသွေးမြင့်မားသော မူလတန်းနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်

Family Health Centers, Inc. တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်နှင့် သင့်မိသားစုကို ကျွန်ုပ်တို့၏ မိသားစုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လိုချင်သော တူညီသော ဂရုစိုက်မှုနှင့် အာရုံစိုက်မှုကို ပေးပါမည်။

လူနာဗဟိုပြုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိမ်

Family Health Centers is a primary care provider with additional health services to support your health and wellness. We provide evidenced-based care for people of all ages. Our model of care is centered on the patient-provider relationship.  FHC is certified as a Patient Center Medical Home (PCMH) by the National Center for Quality Assurance.

PCMH အနေဖြင့်၊ FHC သည် သေချာစေရန် လုပ်ဆောင်သည်-

  • သင်သည် မိသားစုကျန်းမာရေးဌာနများတွင် သင့်စောင့်ရှောက်မှုတွင် ပါတနာဖြစ်သည်။
  • သင်လိုအပ်သည့်အခါ စောင့်ရှောက်မှုခံယူပါ။
  • FHC ၏စောင့်ရှောက်မှုသည် အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ဘေးကင်းပါသည်။
  • သင်လိုအပ်သော အပိုထပ်ဆောင်း သို့မဟုတ် အထူးဝန်ဆောင်မှုများကို သင်လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
  • Family Health Centers ရှိ သင်၏စောင့်ရှောက်မှုသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်များစွာကို အကျုံးဝင်ပါသည်။

မိသားစုကျန်းမာရေးဌာနများအကြောင်း

Family Health Centers, Inc. (FHC) သည် ဆေးခန်းနေရာ ခုနစ်ခုတွင် အခြေခံနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်း၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်သော အမြတ်အစွန်းမရှိသော ရပ်ရွာကျန်းမာရေးစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ FHC ကို Federally Qualified Health Center အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ Health Resources & Services Administration (HRSA) သည် ဝန်ဆောင်မှုများကို လျှောခနဲ-အခကြေးငွေစကေးဖြင့် ထေမိစေရန် ဖယ်ဒရယ်ထောက်ပံ့ငွေ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

Family Health Centers provides services on a sliding-fee-scale to help make care affordable, and offers supportive services to address other barriers to health care. These support services include language interpreter services, case management, help with transportation, and help signing up for insurance.

Family Health Centers သည် Louisville ၏ Portland ရပ်ကွက်ရှိ ၎င်း၏အဓိကဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးနေရာနှင့် မြို့နှင့်ခရိုင်၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာချို့တဲ့သောဒေသများရှိ ဂြိုလ်တုကျန်းမာရေးဌာနခြောက်ခုနှင့် ဂြိုလ်တုကျန်းမာရေးဌာနခြောက်ခုတို့ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဤကျန်းမာရေးဌာနနှစ်ခုထဲမှ နှစ်ခုသည် ထူးခြားပြီး ရှုပ်ထွေးလေ့ရှိသော ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များဖြင့် အထူးလူဦးရေကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ မိသားစုကျန်းမာရေးစင်တာများ – Phoenix သည် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များအတွက် ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်းရှိ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များအတွက် ဆေးခန်း၊ စိတ်ရောဂါနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ မိသားစုကျန်းမာရေးစင်တာများ - Americana သည် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့် ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်တစ်ခုရှိပြီး ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့် ဒုက္ခသည်များ၏ ယဉ်ကျေးမှုအရ ကွဲပြားသောလူဦးရေကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

Media Download: Family Health Centers Overview 2022

အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအဖွဲ့

Family Health Centers is governed by a majority patient Board of Governors, who represent the neighborhoods and populations that we serve. Having patients lead Family Health Centers ensures that we have direct input and guidance from the very people that we serve.

အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအဖွဲ့

ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများ

မိသားစုကျန်းမာရေးစင်တာများသည် တစ်နှစ်လျှင် ကလေးများနှင့် လူကြီး 40,000 ကျော်အား စောင့်ရှောက်မှုပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာအများစုသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်း၊ အာမခံမရှိခြင်း သို့မဟုတ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိခြင်းကဲ့သို့သော စောင့်ရှောက်မှုအတွက် အခြားအတားအဆီးများကြောင့်ဖြစ်စေ ရိုးရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်သို့ ဝင်ရောက်ရန် အခက်အခဲရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများသည် လူမျိုးရေး၊ လူမျိုးရေးအရ ကွဲပြားကြပြီး အများအပြားသည် အင်္ဂလိပ်မဟုတ်သော အခြားဘာသာစကားဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လူနာများစွာအတွက်၊ ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ တစ်ဦးတည်းကို ကြည့်ရှုခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်စေရန် မလုံလောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာ၏ကျန်းမာရေးသည် မကြာခဏဆိုသလို ရှုပ်ထွေးပြီး ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့် ချို့တဲ့သောအသိုက်အဝန်းများတွင် နေထိုင်ရသည့် ပြဿနာများနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။

အရည်အသွေး စောင့်ရှောက်မှု

မိသားစုကျန်းမာရေးဌာနများ၏နေရာများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းများကိုပူးတွဲကော်မရှင်မှအသိအမှတ်ပြုထားပြီး FHC ကိုအရည်အသွေးအာမခံအမျိုးသားကော်မတီမှတဆင့်လူနာဗဟိုပြုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိမ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ FHC ၏ စောင့်ရှောက်မှု အရည်အသွေးကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးခန်းအဖွဲ့များနှင့် HRSA မှ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် စောင့်ကြည့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများအား စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြန့်ဝေပေးခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများအား အချိန်မီ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ စောင့်ရှောက်မှုများရရှိရန် သေချာစေပါသည်။ နှစ်စဉ် FHC သည် Federally Qualified Health Centers အတွက် လိုအပ်သော Uniform Data System (UDS) အစီရင်ခံမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် လူနာ၊ ဆေးခန်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ် အရည်အသွေးဒေတာကို HRSA သို့ အစီရင်ခံပါသည်။ HRSA သည် FQHCs မှ စောင့်ရှောက်မှုအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်နှင့် ထိပ်တန်းအဖွဲ့အစည်းများအား Community Health Center Quality Recognition Awards ဖြင့် ဆုချီးမြှင့်ခြင်း

FHCs 2023 Community Health Center Quality Recognition Awards:

  • Bronze Level Health Centers Quality Leader: FHC was in the top 21-30% of all community health centers for the best overall clinical quality measures.
  • အရည်အသွေးအတွက် HIT ကို မြှင့်တင်ခြင်း။
  • Access Enhancer
  • Addressing Social Risk Factors
  • လူနာဗဟိုပြုဆေးဘက်ဆိုင်ရာအိမ်

ငါတို့သမိုင်း

1976 ခုနှစ်တွင်၊ Louisville-Jefferson County ကျန်းမာရေးဘုတ်အဖွဲ့မှ Family Health Centers, Inc. ကို Louisville Metro ဧရိယာတွင်နေထိုင်သူများအတွက် အရည်အသွေးမြင့်မားသော မူလတန်းနှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို လက်လှမ်းမီနိုင်စေရန် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကျန်းမာရေးဌာနကို Louisville Memorial Primary Care Center အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေး ဘုတ်အဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေးဌာနအသစ်ကို လည်ပတ်ရန်အတွက် လွတ်လပ်သော အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများဘုတ်အဖွဲ့ကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ 1985 ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့အစည်းသည် ၎င်း၏အမည်ကို “မိသားစုကျန်းမာရေးဌာနများ” အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းကို အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။

1979 ခုနှစ်တွင် Family Health Centers သည် အဖွဲ့အစည်းအား ဖက်ဒရယ်အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကျန်းမာရေးဌာနအဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့သည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအက်ဥပဒေပုဒ်မ 330 အရ ၎င်း၏ပထမဆုံးဖက်ဒရယ်ထောက်ပံ့ငွေကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ဤထောက်ပံ့ငွေသည် ကျန်းမာရေးအာမခံမရှိသူများ သို့မဟုတ် ပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိသူများအတွက် စောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျစရိတ်များကို ကာမိစေရန် ရန်ပုံငွေများပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် မိသားစုကျန်းမာရေးဌာန၏မစ်ရှင်ကို ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသည်။

မိသားစုကျန်းမာရေးဌာနများသည် နောက်ထပ်ဆိုက်ခြောက်ခုကို ပေါင်းထည့်ရန် နှစ်များတစ်လျှောက် ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ East Broadway (1981), Fairdale (1985), Iroquois & Phoenix (1988), Americana (2007), နှင့် West Market (2017)။ မိသားစုကျန်းမာရေးစင်တာများ – Phoenix သည် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များအတွက် ဖက်ဒရယ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်းရှိ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များအတွက် ဆေးခန်း၊ စိတ်ရောဂါနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုမျိုးစုံကို ပေးဆောင်ပါသည်။ မိသားစုကျန်းမာရေးစင်တာများ - Americana သည် ဒုက္ခသည်ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်တစ်ခုရှိပြီး ယဉ်ကျေးမှုအရ ကွဲပြားသောရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့် ဒုက္ခသည်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

a building in black and white

ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းဝင်ကျောင်းဝင်း- မိသားစုကျန်းမာရေးဌာနများ- Portland

မိသားစုကျန်းမာရေးစင်တာများ - Portland နေရာသည် အိုဟိုင်းရိုးမြစ်ပေါ်ရှိ Portland တူးမြောင်းကိုဖြတ်သွားစဉ် ၎င်းတို့၏လှေများသည် ကုန်သည်သင်္ဘောသားများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် 1852 ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော မူလ US မရိန်းဝန်ဆောင်မှုဆေးရုံ၏ဝန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ US Marine Hospital သည် ထိုအချိန်က ကွန်ဂရက်မှ ခွင့်ပြုထားသော US Marine Hospital ခုနစ်ခုအတွက် ရှေ့ပြေးပုံစံဆေးရုံဖြစ်ပြီး Washington Monument ၏ ဗိသုကာပညာရှင် Robert Mills မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ Louisville သည် အရေးကြီးသော ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး သင်္ဘောဆိပ်ကမ်းဖြစ်ခဲ့သော ရွှေရောင်နေ့ရက်များအတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး Shiloh၊ Perryville နှင့် ပြည်တွင်းစစ်၏ အခြားအဓိကတိုက်ပွဲများတွင် ဒဏ်ရာရခဲ့သော ပြည်ထောင်စုစစ်သားများကို ကုသရန်အတွက် ဆေးရုံကို ယာယီအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဆေးရုံသည် ကုန်သည်သင်္ဘောသားများအား ကုသရန် ၎င်း၏ မူလတာဝန်ကို ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်။ ဆေးရုံသစ်တည်ဆောက်မှု 1933 ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးသည်အထိ လည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ မူလဆေးရုံကို ယခုအခါ Marine Hall ဟုခေါ်သော မူလဆေးရုံအဆောက်အအုံသည် လက်ရှိတွင် လစ်လပ်နေပြီး အဆောက်အအုံသစ်နောက်တွင် တည်ရှိနေသည်။ Marine Hall ဆေးရုံသည် 1997 ခုနှစ်တွင် အမျိုးသား သမိုင်းဝင် အထင်ကရ နေရာ သတ်မှတ်ခြင်း ၊ သမိုင်းဝင် ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် National Trust for the National Trust for the Historic Preservation Most Dangered List နှင့် 2003 ခုနှစ်တွင် National Park Service မှ America's Treasures status ကို သိမ်းဆည်းခဲ့ပါသည်။

1933 ရေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုဆေးရုံသည် Merchant Marine Corps တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသောအမျိုးသားများကိုကုသရန်အတွက်ရည်စူးထားသော US ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုဆေးရုံ 27 အနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ 1947 ခုနှစ်တွင် ဆေးရုံပိတ်ခဲ့ပြီး အဆောက်အဦအား ပြည်သူ့အဆောက်အဦ စီမံခန့်ခွဲရေးသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ Louisville မြို့တော်သည် အဆောက်အဦကို ဝယ်ယူပြီး ပြန်လည်မွမ်းမံကာ ဆေးရုံကို 1953 ခုနှစ်တွင် Louisville Memorial ဆေးရုံအဖြစ် နာတာရှည်ဖျားနာနေသူများအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သည်။

1975 ခုနှစ်တွင်ဆေးရုံ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို Louisville-Jefferson ကောင်တီကျန်းမာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။ 1976 ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးလူနာအား Louisville Memorial ဆေးရုံမှ ဆင်းသက်ခဲ့ပြီး ထိုနှစ်တွင်ပင် ကျန်းမာရေးဘုတ်အဖွဲ့မှ Louisville Memorial Primary Care Center ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Louisville Memorial Primary Care Center သည် နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်း၏အမည်ကို Family Health Centers သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ဤဆိုက်ကို ယခုအခါ Family Health Centers – Portland site ဟုခေါ်တွင်ပြီး အဖွဲ့အစည်းအတွက် အဓိက ဆေးခန်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုက်ဖြစ်သည်။

US Marine ဆေးရုံနှင့် ဤသမိုင်းဝင် Louisville site ကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန်၊ US Marine Hospital Foundation သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။

US မရိန်းဆေးရုံဖောင်ဒေးရှင်း