မီနူး

ရပ်ရွာဝန်ဆောင်မှုများ

Family Health Centers သည် ကျန်းမာရေးပညာပေးသင်တန်းများနှင့် ရပ်ရွာရှိမည်သူမဆိုအတွက် ကျန်းမာရေးအာမခံရရှိရေး အကူအညီပေးပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန် သင်သည် မိသားစုကျန်းမာရေးဌာနများ၏ လူနာဖြစ်ရန် မလိုအပ်ပါ။

ကျန်းမာရေး ပညာရေး

ပိုမိုသိရှိရန်

ကျန်းမာရေး အာမခံကို ရှာဖွေရာတွင် ကူညီပါ။

ပိုမိုသိရှိရန်

Covid-19 ကာကွယ်ဆေး

ပိုမိုသိရှိရန်

COVID-19 စစ်ဆေးခြင်း။

ပိုမိုသိရှိရန်

ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ

ပိုမိုသိရှိရန်