မီနူး

ကလေးအထူးကု

အကြောင်း

သင့်ကလေး၏ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်သည် သင့်ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ မိသားစုကျန်းမာရေးဌာန၏ ကလေးအထူးကုစောင့်ရှောက်မှုတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-

  • ကလေးစစ်ဆေးမှုများ- အသက် 2-4 ပတ်၊ 2၊ 4၊ 6၊ 9၊ 12၊ 15၊ နှင့် 18 လ၊ 2၊ 2½၊ 3 နှစ်၊ နှင့် အသက် 3 နှစ်ပြီးနောက် တစ်နှစ်လျှင် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရပါမည်။
  • သင့်ကလေး နေမကောင်းသည့်အခါတွင် ဖျားနာသော လည်ပတ်မှုများနှင့် သင့်ပံ့ပိုးပေးသူကို အမြန်တွေ့ရန် လိုအပ်သည်။
  • မူကြိုနှင့် မူလတန်းကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် လိုအပ်ပါသည်။
  • ကျောင်း သို့မဟုတ် အားကစား ကာယ
  • ADHD သို့မဟုတ် ပန်းနာရင်ကျပ်ကဲ့သို့ အခြေအနေများကို စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကူညီပါ။
a doctor listening to a girl's heart

(502) 774-8631 ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ထံ ရက်ချိန်းပေးပါ။

နေရာများ

အခြားဖြည့်စွက်ရန်အချက်အလက်များ

ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို ကြည့်ပါ။

ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ