مینو

د غاښونو خدمتونه

په اړه

د کورنۍ روغتیا مرکزونه زموږ د ناروغانو د غاښونو او خولې روغتیا ته پاملرنه کوي. موږ په دریو FHC ځایونو کې د غاښونو پراخه خدمات وړاندې کوو. زموږ د غاښونو ټیم زموږ ناروغانو ته لاندې خدمتونه وړاندې کوي:

  • مخنیوی پاملرنه لکه د غاښونو پاکول او د فلورایډ درملنه
  • د غاښونو بیړني خدمتونه، په شمول د استخراج
  • X-rays
  • د بیا رغونې درملنه لکه ډکول
  • د شفاهي روغتیا زده کړه
  • د غاښونو د نورو خدماتو لپاره راجع کول

د (502) 774-8631 په زنګ وهلو سره د غاښونو لیدنه وکړئ.

ځایونه

ټول روغتیایی خدمتونه وګورئ

روغتیایی خدمتونه