मेनु

उच्च गुणस्तर हेरचाह जहाँ सबैलाई स्वागत छ।

सस्तो स्वास्थ्य सेवा

पारिवारिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूले तपाईंको आम्दानी र घरपरिवारको आकारको आधारमा हाम्रा सेवाहरू र प्रिस्क्रिप्शनहरूमा छुटहरू प्रदान गर्दछ। सबैजना उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य हेरचाहको हकदार हुन्छन्, उनीहरूले त्यो किन्न सक्ने अवस्थामा मात्र होइन।

अझै सिक

नयाँ बिरामीहरू

पारिवारिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूले सबै उमेरका नयाँ बिरामीहरूलाई स्वागत गर्दछ र बिरामी बन्न सजिलो छ। चिकित्सा, दन्त, परामर्श सेवा र थप प्राप्त गर्नुहोस्।

रोगी बन्नुहोस्

A nurse patting a mans back