Menu

Dasar Privasi

Dengan mengakses atau menggunakan tapak ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Dasar Privasi ini dan juga dengan Syarat Penggunaan kami.

Melindungi privasi anda adalah penting bagi kami. Kami berharap pernyataan berikut akan membantu anda memahami cara Pusat Kesihatan Keluarga mengumpul, menggunakan dan melindungi maklumat peribadi yang mungkin anda berikan di tapak Web kami.

Penyemakan Imbas Tanpa Nama

Kami tidak mengumpul sebarang maklumat peribadi, seperti e-mel atau alamat IP anda melainkan anda dimaklumkan dengan jelas.

Pengguna Berdaftar

Mereka yang memberikan maklumat kepada Pusat Kesihatan Keluarga secara sukarela memberi kami nama, alamat e-mel, alamat pos rumah atau perniagaan, telefon dan maklumat lain mereka. Maklumat ini dirahsiakan, dalam persekitaran yang selamat dan disulitkan.

Penggunaan Kuki

Kuki tidak digunakan di tapak.

Penggunaan Maklumat

Sebelum menyerahkan sebarang maklumat peribadi, kami menasihatkan anda bahawa maklumat yang dikemukakan hanya akan digunakan oleh Pusat Kesihatan Keluarga. Kami tidak akan menjual atau berkongsi maklumat anda dengan mana-mana pihak ketiga. Pusat Kesihatan Keluarga tidak membuat kontrak dengan mana-mana agensi pengiklanan atau pemasaran untuk mengumpulkan maklumat profil individu atau kumpulan pada pelawat kami berdasarkan profil peribadi mereka. Pusat Kesihatan Keluarga tidak menganjurkan atau menyasarkan pengiklanan kepada pelawat.

Komitmen terhadap Privasi

Pusat Kesihatan Keluarga terlibat secara aktif dalam inisiatif semasa untuk melindungi privasi maklumat kesihatan peribadi di Internet. Kami mematuhi semua peraturan HIPPA mengenai privasi maklumat penjagaan kesihatan individu. Soalan mengenai kenyataan ini hendaklah ditujukan kepada juruweb di Pusat Kesihatan Keluarga. Kenyataan privasi ini tertakluk kepada perubahan. Sila semak di sini untuk kemas kini.