မီနူး

Tonia Myers, MSN, APRN, FNP-C

ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
  • ကလေးအထူးကု
တည်နေရာ

4100 Taylor Blvd
Louisville, KY 40215

လူနာမုခ်ဦးကိုကြည့်ပါ။
Tonia Myers headshot

အကြောင်း

The nursing code of ethics states that “a nurse practices with compassion and respect for every person’s inherent dignity, worth, and unique attributes.” This opportunity to care for the whole person drew me to nursing. As a nurse practitioner in the pediatric department, I have the privilege of caring for patients and their families. This role provides a unique opportunity to empower and shape the next generation’s health. While growing up in Liberia, West Africa, I knew I wanted to educate people and care for their physical needs. Nursing has enabled me to fulfill this desire. During my 16 years as a nurse, I have worked in the hospital, classroom, and clinic settings. When I am not working, I enjoy doing outdoor activities such as gardening, cycling, and long walks. Outside of healthcare, my passions are my family and my faith.

ပညာရေး

Master of Science in Nursing- Bellarmine University, 2015

Bachelor of Science in Nursing-University of Louisville, 2005