منو

خدمات دندانپزشکی

در باره

Family Health Centers, Inc. از سلامت دندان و دهان بیماران ما مراقبت می کند. ما طیف گسترده ای از خدمات دندانپزشکی را در سه مکان FHC ارائه می دهیم. تیم دندانپزشکی ما خدمات زیر را به بیماران ارائه می دهد:

  • مراقبت های پیشگیرانه مانند تمیز کردن دندان ها و درمان های فلوراید
  • خدمات اورژانسی دندانپزشکی، از جمله کشیدن دندان
  • اشعه ایکس
  • درمان ترمیمی مانند پر کردن
  • آموزش بهداشت دهان و دندان
  • ارجاع برای سایر خدمات دندانپزشکی

Family Health Centers Portland and East Broadway Dental Offices are unable to accept new patients at this time. Family Health Centers Phoenix is accepting new patients who are experiencing homelessness.

با شماره تلفن 774-8631 (502) نوبت دندانپزشکی بگیرید.

مکان ها

اطلاعات تکمیلی

مشاهده تمامی خدمات بهداشتی و درمانی

خدمات بهداشتی