In January 2023, Family Health Centers is changing to a new health record system. In January, there will be fewer appointments available than usual and appointments may take longer as staff are learning the new computer system. We appreciate your patience. Click here to learn more.

Thực đơn

Dịch vụ nha khoa

Về

Family Health Centers, Inc. chăm sóc sức khỏe răng miệng cho bệnh nhân của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ nha khoa tại ba địa điểm FHC. Đội ngũ nha khoa của chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau cho bệnh nhân:

  • Chăm sóc phòng ngừa như làm sạch răng và điều trị bằng florua
  • Dịch vụ nha khoa khẩn cấp, bao gồm nhổ răng
  • Tia X
  • Điều trị phục hồi như trám răng
  • Giáo dục sức khỏe răng miệng
  • Giới thiệu các dịch vụ nha khoa khác

Đặt hẹn với Nha khoa bằng cách gọi (502) 774-8631.

Địa điểm

Xem tất cả các Dịch vụ Y tế

Các dịch vụ sức khoẻ