منو

خدمات بهداشتی

مراکز بهداشت خانواده انواع خدمات بهداشتی را برای رفع نیازهای سلامتی شما ارائه می دهند. FHC خدمات مراقبت های اولیه را برای بزرگسالان و کودکان، خدمات بهداشتی زنان، مشاوره و غیره ارائه می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنچه FHC ارائه می دهد، روی کادر خدمات بهداشتی زیر کلیک کنید.

a woman doctor listening to a man's heart

مراقبت های اولیه بزرگسالان

بیشتر بدانید icon arrow right
a pregnant woman talking to a doctor

تندرستی بانوان

بیشتر بدانید icon arrow right
a doctor listening to a girl's heart

اطفال

بیشتر بدانید icon arrow right
a person pulling medications off a shelf

داروخانه

بیشتر بدانید icon arrow right
a woman in a mask taking notes

خدمات مشاوره

بیشتر بدانید icon arrow right
a dentist looking at a man's teeth

خدمات دندانپزشکی

بیشتر بدانید icon arrow right
two people holding hands

خدمات برای بی خانمان ها

بیشتر بدانید icon arrow right
a woman holding a girl

خدمات برای مهاجران و پناهندگان

بیشتر بدانید icon arrow right
a woman being swabbed for covid

کووید -19

بیشتر بدانید icon arrow right

Immediate Care

icon arrow right

Monkeypox

icon arrow right