منو

مخاطب

مرکز سلامت خانواده اینجاست تا به سوالات شما پاسخ دهد. با سایت یا بخش مورد نیاز خود تماس بگیرید یا فرم زیر را تکمیل کنید.

این فیلد برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.

برای ارسال سؤالات پزشکی خصوصی به ارائه دهندگان خود، در «مرکز سلامت خانواده» ثبت نام کنید.

بیشتر بدانید

قرار ملاقات ها 

502-774-8631

پورتلند

502-774-8631

برادوی شرقی

502-583-1981

ایروکوئی

502-366-4747

فیردیل

502-361-2381

مرکز مشاوره بازار غرب

502-778-8400

مراقبت های بهداشتی فونیکس برای بی خانمان ها

502-568-6972

سوالات صورتحساب  

502-772-9064

سوابق پزشکی بیمار

502-772-8311

کمک بیمه

502-772-8182

بازرس بیمار

502-772-8589