منو

برادوی شرقی

محل

834 ای برادوی
لوئیزویل، KY 40204

Phone

(502) 583-1981

FAX

Fax General (502) 568-1856 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
 • مراقبت های اولیه بزرگسالان
 • تندرستی بانوان
 • اطفال
 • خدمات دندانپزشکی
 • داروخانه
 • خدمات مشاوره
 • Immediate Care

Hours of Operation

Medical

 • Monday 8:00am – 4:30pm
 • Tuesday & Wednesday 8:00am – 9:00pm
 • Thursday 8:00am – 4:30pm
 • Friday 8:00am – 4:30pm
 • Saturday 8:00 – 12:00pm

Walk-In Immediate Care

 • Monday, Wednesday, Thursday & Friday 8:00am – 3:00pm

داروخانه

 • Monday – Friday 9:00am – 5:30pm
 • Saturday 9:00am – 1:00pm
 • Sunday Closed

دندانی

 • Monday-Friday 8:00am – 4:00pm