Meni

Pravila korištenja

Pristupanjem ili korištenjem bilo koje stranice Domova porodičnog zdravlja, slažete se da ćete biti vezani ovim Uvjetima korištenja, kao i našom Politikom privatnosti.

Opće odredbe

Porodični zdravstveni centri nisu odgovorni za tačnost ili potpunost bilo koje informacije date na svojim web stranicama. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu od strane posjetitelja korištenja ili nemogućnosti korištenja stranice. Sadržaj je dat samo kao opće informacije i nije namijenjen kao medicinski ili pravni savjet. Porodični zdravstveni centri ne jamče, bilo izričite ili implicirane, u pogledu potpunosti, tačnosti ili aktuelnosti ovih informacija ili njihove prikladnosti za bilo koju određenu svrhu.

Osim toga, naše web stranice mogu sadržavati hipertekstualne veze do drugih web stranica. Takve veze su date radi vaše udobnosti i nisu namijenjene kao podrška centara za porodično zdravlje organizacija koje upravljaju tim stranicama. Domovi porodičnog zdravlja nisu odgovorni za informacije koje te stranice sadrže, niti njihovu praksu privatnosti.

Domovi porodičnog zdravlja mogu u informativne svrhe postavljati materijale koje su pripremile druge organizacije i pojedinci koji nisu zaposleni u Domovima porodičnog zdravlja. Domovi porodičnog zdravlja se ne slažu nužno sa mišljenjima izraženim u takvom materijalu i mi nismo odgovorni za potpunost, tačnost ili aktuelnost informacija.

Porodični zdravstveni centri zadržavaju pravo da izmijene sadržaj bilo koje svoje stranice i ukinu stranicu u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.

Trademarks

Logotipi prikazani na ovoj web stranici su registrovani i neregistrovani zaštitni znakovi centara porodičnog zdravlja, njihovih korisnika i drugih. Vaša zloupotreba bilo kojeg od logotipa prikazanih na web stranici, ili bilo kojeg drugog sadržaja na web stranici, strogo je zabranjena.

Logo Domova porodičnog zdravlja ne može se koristiti bez prethodnog odobrenja Domova porodičnog zdravlja.

Autorska prava i dozvole za ponovnu upotrebu

Autorska prava na tekstualne materijale sadržane na ovoj web stranici su u vlasništvu Centara za porodično zdravlje © 2005. Tekstualni materijali sadržani na ovoj web stranici mogu se koristiti, preuzimati, reproducirati ili ponovo štampati, pod uslovom da se ovo obavještenje o autorskim pravima pojavljuje u svim kopijama i pod uslovom da takva upotreba, preuzimanje, reprodukcija ili ponovno štampanje je samo za nekomercijalnu ili ličnu upotrebu. Tekstualni materijali sadržani na ovoj web stranici ne smiju se ni na koji način mijenjati.

Možete dobiti dozvolu za korištenje našeg sadržaja slanjem e-pošte na webmaster u Domovima porodičnog zdravlja. Molimo navedite naslov, autora, web adresu i način na koji planirate koristiti reprint. Za slanje kopije publikacije kolegama nije potrebna dozvola.

Sva prava na fotografije, ilustracije, umetnička dela i druge grafičke materijale, bilo na sajtu, ili u dokumentima na sajtu, zadržana su za vlasnike autorskih prava (davaoce licence). Prethodno dopuštenje za korištenje, preuzimanje, reprodukciju ili ponovno štampanje bilo koje fotografije, ilustracije, umjetničkog djela ili drugog grafičkog materijala mora se dobiti od vlasnika autorskih prava, bez obzira na namjeravanu upotrebu. Ove slike se ne smiju mijenjati ni na koji način.

Strogo je zabranjena svaka upotreba “Centara porodičnog zdravlja” ili tekstualnih ili grafičkih materijala sadržanih na ovoj web stranici na bilo koji način koji izražavaju ili impliciraju podršku, sponzorstvo, pripadnost ili povezanost korisnika sa ili od strane centara porodičnog zdravlja.

Tekst i datoteke se ne smiju premještati ili postavljati na druge web stranice, grupe vijesti ili elektronske mailing liste bez dozvole. U gotovo svim slučajevima, više volimo da druge organizacije povezuju publikacije na našoj web stranici umjesto da ih reproduciraju na mreži. Iako nije potrebna dozvola za povezivanje na našu stranicu, molimo vas da nam pošaljete unaprijed obavijest u kojoj nas obavještavate da je veza u toku.

Ako imate pitanja o uspostavljanju veze na našu stranicu, ili bilo čemu drugom u vezi s dozvolama i korištenjem, pošaljite email na webmaster u Domovima porodičnog zdravlja.