Meni

Kontakt

Porodični zdravstveni centri su tu da odgovore na vaša pitanja. Pozovite stranicu ili odjel koji vam je potreban ili ispunite obrazac ispod.

Ovo polje služi za provjeru valjanosti i treba ga ostaviti nepromijenjeno.

Prijavite se za Moj zdravstveni karton Domova porodičnog zdravlja kako biste svojim pružaocima usluga poslali privatna medicinska pitanja.

Nauči više

Sastanci 

502-774-8631

Portland

502-774-8631

East Broadway

502-583-1981

Iroquois

502-366-4747

Fairdale

502-361-2381

Savjetovalište West Market

502-778-8400

Zdravstvena njega Phoenixa za beskućnike

502-568-6972

Pitanja naplate  

502-772-9064

Medicinski kartoni pacijenata

502-772-8311

Asistencija u osiguranju

502-772-8182

Ombudsman za pacijente

502-772-8589