Thực đơn

Iroquois

Vị trí

4100 Đại lý Taylor.
Louisville, KY 40215

Phone

(502) 366-4747

FAX

Fax General (502) 361-7719 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
  • Chăm sóc chính cho người lớn
  • Sức khỏe phụ nữ
  • Khoa nhi
  • Dịch vụ tư vấn

Hours of Operation

Monday 8:00am – 4:30pm

Tuesday 8:00am – 8:30pm

Wednesday – Friday 8:00am – 4:30pm

TARC Routes