Thực đơn

Americana

Vị trí

Chương 4805 Southside Dr.
Louisville, KY 40214

Phone

(502) 772-8860

FAX

Fax General (502) 363-7704 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
  • Chăm sóc chính cho người lớn
  • Sức khỏe phụ nữ
  • Khoa nhi
  • Dịch vụ tư vấn
  • Dịch vụ cho người tị nạn và nhập cư

Hours of Operation

Monday – Friday 8:00am – 4:30pm

TARC Routes