In January 2023, Family Health Centers is changing to a new health record system. In January, there will be fewer appointments available than usual and appointments may take longer as staff are learning the new computer system. We appreciate your patience. Click here to learn more.

Thực đơn

Sức khỏe phụ nữ

Về

Trung tâm Sức khỏe Gia đình cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, nhân ái cho phụ nữ ở mọi giai đoạn của cuộc đời họ. Các dịch vụ Sức khỏe Phụ nữ của chúng tôi bao gồm:

  • Chăm sóc thai nghén, trước và sau khi sinh
  • Kỳ thi nữ hàng năm
  • Chụp quang tuyến vú và chăm sóc phòng ngừa khác
  • Kế hoạch hóa gia đình, bao gồm trợ giúp trả tiền để kiểm soát sinh sản
  • Kiểm tra và chăm sóc sức khỏe tình dục và nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục
a pregnant woman talking to a doctor

Hẹn khám Sức khỏe Phụ nữ bằng cách gọi (502) 774-8631.

Địa điểm

thông tin thêm

Xem tất cả các Dịch vụ Y tế

Các dịch vụ sức khoẻ