Thực đơn

Sức khỏe phụ nữ

Về

Trung tâm Sức khỏe Gia đình cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, nhân ái cho phụ nữ ở mọi giai đoạn của cuộc đời họ. Các dịch vụ Sức khỏe Phụ nữ của chúng tôi bao gồm:

  • Chăm sóc thai nghén, trước và sau khi sinh
  • Kỳ thi nữ hàng năm
  • Chụp quang tuyến vú và chăm sóc phòng ngừa khác
  • Kế hoạch hóa gia đình, bao gồm trợ giúp trả tiền để kiểm soát sinh sản
  • Kiểm tra và chăm sóc sức khỏe tình dục và nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục
a pregnant woman talking to a doctor

Hẹn khám Sức khỏe Phụ nữ bằng cách gọi (502) 774-8631.

Địa điểm

thông tin thêm

Xem tất cả các Dịch vụ Y tế

Các dịch vụ sức khoẻ