Beginning March 1, 2024 the minimum fee will increase for the first time in 11 years. The new minimum fees are:

Medical $25.00 a visit
Behavioral Health Services $25.00 a visit
Dental Services $40.00 a visit

You will never be turned away for not being able to pay.  Learn more about these changes.

Thực đơn

Khoa nhi

Về

Bác sĩ nhi khoa của con bạn là nguồn thông tin y tế và sức khỏe đáng tin cậy của bạn. Chăm sóc nhi khoa của Trung tâm Sức khỏe Gia đình bao gồm:

  • Kiểm tra sức khỏe trẻ em: Kiểm tra sức khỏe khi 2-4 tuần tuổi, 2, 4, 6, 9, 12, 15 và 18 tháng, 2, 2½ và 3 tuổi và hàng năm sau 3 tuổi
  • Thăm khám khi con bạn bị ốm và bạn cần đến gặp bác sĩ sớm
  • Tiêm chủng bắt buộc khi nhập học mầm non và tiểu học
  • Trường học hoặc thể chất thể thao
  • Giúp quản lý các tình trạng như ADHD hoặc hen suyễn
a doctor listening to a girl's heart

Hẹn khám Nhi khoa bằng cách gọi (502) 774-8631.

Địa điểm

thông tin thêm

Xem tất cả các Dịch vụ Y tế

Các dịch vụ sức khoẻ