Thực đơn

Dịch vụ tư vấn

Về

Sức khỏe tinh thần của bạn rất quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Khi căng thẳng hoặc lo lắng về gia đình, tài chính, công việc hoặc các nguyên nhân khác bắt đầu lấn át, nó có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Trung tâm Sức khỏe Gia đình cung cấp Dịch vụ Tư vấn để giúp tìm ra giải pháp cho những vấn đề này. Các cố vấn của chúng tôi làm việc với bạn và nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn để đánh giá nhu cầu sức khỏe tâm thần của bạn và phát triển một kế hoạch hành động.

Các dịch vụ này có thể giúp bạn:

  • Lo lắng, trầm cảm và các lo lắng về sức khỏe tâm thần khác
  • Lạm dụng hoặc lạm dụng rượu, ma túy
  • Điều trị hỗ trợ bằng thuốc đối với rượu hoặc thuốc phiện
  • Căng thẳng liên quan đến tình trạng sức khỏe hoặc các vấn đề khác
  • Các vấn đề đau buồn và mất mát do người thân qua đời, mất nhà cửa hoặc công việc, v.v.
  • Bỏ hút thuốc
  • Quản lý cân nặng
  • Hoạt động thể chất và các vấn đề liên quan khác

Bệnh nhân không phải trả chi phí tự trả cho Dịch vụ Tư vấn.

a man in a blue shirt

Nếu bạn có lo lắng về sức khỏe tâm thần của mình hoặc các vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống của bạn, hãy gọi (502) 772-8695 để lấy hẹn.

Địa điểm

Xem tất cả các Dịch vụ Y tế

Các dịch vụ sức khoẻ