Thực đơn

Bảo hiểm và Thanh toán

Trung tâm Sức khỏe Gia đình có các chương trình để giúp làm cho các dịch vụ của chúng tôi có giá cả phải chăng cho tất cả mọi người.

Thang phí trượt

Các dịch vụ và đơn thuốc của Trung tâm Sức khỏe Gia đình có sẵn với mức chiết khấu phí dựa trên quy mô hộ gia đình và thu nhập của bạn.

Tìm hiểu thêm

Bảo hiểm

Trung tâm Sức khỏe Gia đình chấp nhận tất cả các hình thức bảo hiểm Kentucky Medicaid, và hầu hết các hình thức bảo hiểm Medicare và bảo hiểm tư nhân. Vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm của bạn đến mọi cuộc hẹn.

Giúp tôi nhận bảo hiểm

Trung tâm Sức khỏe Gia đình có thể giúp bạn đăng ký bảo hiểm sức khỏe miễn phí hoặc chi phí thấp. Đây là một dịch vụ miễn phí, có sẵn cho bất kỳ ai trong cộng đồng.

Giúp tôi mua bảo hiểm

Yêu cầu ước tính chi phí trước khi bạn đến thăm

Đối với những bệnh nhân không sử dụng bảo hiểm y tế, Trung tâm Sức khỏe Gia đình sẽ tự động gửi cho bạn bảng ước tính chi phí cho các dịch vụ đã đặt lịch của bạn, nếu cuộc hẹn được thực hiện trước hơn 3 ngày. Bạn cũng có thể yêu cầu ước tính chi phí dịch vụ bằng văn bản bằng cách gọi (502) 772-8351.