Thực đơn

Đối với bệnh nhân

Mọi người đều được chào đón tại các Trung tâm Sức khỏe Gia đình. FHC cung cấp một loạt các dịch vụ y tế và các chương trình hỗ trợ để đảm bảo rằng mọi người đều có thể nhận được sự chăm sóc mà họ cần.

Lên kế hoạch cho chuyến thăm của bạn

Tìm hiểu thêm

Nhận trợ giúp Thanh toán cho việc chăm sóc

Tìm hiểu thêm

Quyền của bệnh nhân

Tìm hiểu thêm

Câu hỏi thường gặp

Tìm hiểu thêm

Tải xuống Sổ tay FHC tiếng Anh

Tải xuống

Tải xuống Sổ tay FHC Tây Ban Nha

Tải xuống

Khám phá các dịch vụ y tế của chúng tôi

Xem dịch vụ