Thực đơn

Sự kiện

Đang tải Sự kiện

Tất cả Sự kiện

  • biến cố này đã qua.

Living Well Workshop (ONLINE)

Tháng Năm 25, 2021 @ 2:00 chiều - 3:30 chiều

|Recurring Biến cố (See all)

An event every week that begins at 2:00 pm on Thứ Ba, repeating until Tháng Sáu 22, 2021

Do you have diabetes, high blood pressure, pain, asthma, arthritis, depression, or other ongoing health problems?

Receive a tool kit in the mil with a book, CDs, and tip sheets. Set goals and get weekly support to manage your health. Earn a gift card and other incentives. FREE!

Attend every Tuesday, 5/18 to 6/22, from 2:00pm – 3:30pm Nhấn vào đây để đăng ký.

Gọi 502-772-8588 hoặc email healtheducation@fhclouisville.org để biết thêm thông tin.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Năm 25, 2021
Thời gian:
2:00 chiều - 3:30 chiều
Danh mục Biến cố:
,

Hội họp

Người tổ chức

Số khối nội dung