Thực đơn

Sự kiện

Đang tải Sự kiện

Tất cả Sự kiện

  • biến cố này đã qua.

Living Well Workshop (ONLINE)

Tháng Năm 13, 2021 @ 10:00 sáng - 11:30 sáng

|Recurring Biến cố (See all)

An event every week that begins at 10:00 am on Thứ Năm, repeating until Tháng Năm 27, 2021

Do you have diabetes, high blood pressure, pain, asthma, arthritis, depression, or other ongoing health problems?

Receive a tool kit in the mil with a book, CDs, and tip sheets. Set goals and get weekly support to manage your health. Earn a gift card and other incentives. FREE!

Attend every Thursday, 4/22 to 5/27, from 10:00am – 11:30am Nhấn vào đây để đăng ký.

 

Gọi 502-772-8588 hoặc email healtheducation@fhclouisville.org để biết thêm thông tin.

Other opportunities for Living Well Workshop:

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Năm 13, 2021
Thời gian:
10:00 sáng - 11:30 sáng
Danh mục Biến cố:
,

Hội họp

Người tổ chức

Số khối nội dung