Thực đơn

Sự kiện

Đang tải Sự kiện

Tất cả Sự kiện

  • biến cố này đã qua.

Cooking Matters (ONLINE)

Tháng Tư 28, 2021 @ 10:00 sáng - 12:00 chiều

|Recurring Biến cố (See all)

An event every week that begins at 10:00 am on Thứ Tư, repeating until Tháng Năm 12, 2021

Learn about healthy eating, meal-planning on a budget, and more! Get a bag of groceries each week. FREE!

Attend every Wednesday, 4/7 to 5/12 from 10:00pm to 12:00pm.

Nhấn vào đây để đăng ký.

Gọi 502-772-8588 hoặc email healtheducation@fhclouisville.org để biết thêm thông tin.

Chi tiết

Ngày tháng:
Tháng Tư 28, 2021
Thời gian:
10:00 sáng - 12:00 chiều
Danh mục Biến cố:
, ,

Hội họp

Người tổ chức

Số khối nội dung