Thực đơn

Dịch vụ chăm sóc chất lượng cao, nơi tất cả mọi người đều được chào đón.

Chăm sóc sức khoẻ hợp lý

Trung tâm Sức khỏe Gia đình giảm giá cho các dịch vụ và đơn thuốc của chúng tôi dựa trên thu nhập và quy mô hộ gia đình của bạn. Mọi người đều xứng đáng được chăm sóc sức khỏe mà họ cần, không chỉ khi họ có đủ khả năng.

Tìm hiểu thêm

Bệnh nhân mới

Trung tâm Sức khỏe Gia đình chào đón bệnh nhân mới ở mọi lứa tuổi và việc trở thành bệnh nhân thật dễ dàng. Nhận các dịch vụ y tế, nha khoa, tư vấn và hơn thế nữa.

Trở thành bệnh nhân

A nurse patting a mans back

Giáo dục thể chất

Trung tâm Sức khỏe Gia đình cung cấp nhiều lớp học để hỗ trợ bạn về sức khỏe và thể trạng. Các lớp học nấu ăn lành mạnh, tập thể dục, thiền, cai thuốc lá, hỗ trợ gia đình và hơn thế nữa!

Tìm một lớp học