பட்டியல்

வீடற்றவர்களுக்கான பீனிக்ஸ் ஹெல்த் கேர்

இடம்

712 E. Muhammad Ali Blvd.
Louisville, KY 40202

Phone

(502) 568-6972

FAX

Fax General (502) 587-6883 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
  • வயது வந்தோருக்கான முதன்மை பராமரிப்பு
  • மருந்தகம்
  • பல் சேவைகள்
  • ஆலோசனை சேவைகள்
  • வீடற்றவர்களுக்கான சேவைகள்
  • Promise Program
Family Health Centers Phoenix

Hours of Operation

Monday – Friday 7:30am – 4:00pm

*All sites open at 9am on the 2nd and 4th Fridays of the month.