பட்டியல்

ஃபேர்டேல்

இடம்

1000 Neighborhood Place
Fairdale, KY 40118

Phone

(502) 361-2381

FAX

Fax General (502) 363-1463 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
  • வயது வந்தோருக்கான முதன்மை பராமரிப்பு
  • பெண்களின் ஆரோக்கியம்
  • குழந்தை மருத்துவம்
  • ஆலோசனை சேவைகள்

Hours of Operation

Monday – Friday 8:00am – 4:30pm