பட்டியல்

அமெரிக்கானா

இடம்

4805 Southside Dr.
Louisville, KY 40214

Phone

(502) 772-8860

FAX

Fax General (502) 363-7704 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
  • வயது வந்தோருக்கான முதன்மை பராமரிப்பு
  • பெண்களின் ஆரோக்கியம்
  • குழந்தை மருத்துவம்
  • ஆலோசனை சேவைகள்
  • அகதிகள் மற்றும் புலம்பெயர்ந்தோருக்கான சேவைகள்

Hours of Operation

Monday – Friday 8:00am – 4:30pm

TARC Routes