ਮੀਨੂ

Patricia Guzman Rojas, M.D.

Services Provided
  • ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ
ਟਿਕਾਣਾ

4100 ਟੇਲਰ Blvd.
ਲੁਈਸਵਿਲੇ, ਕੇਵਾਈ 40215

View Patient Portal
Patricia Guzman Rojas headshot