ਮੀਨੂ

ਈਸਟ ਬ੍ਰੌਡਵੇਅ

ਟਿਕਾਣਾ

834 ਈ ਬ੍ਰੌਡਵੇ
ਲੂਇਸਵਿਲ, ਕੇਵਾਈ 40204

ਫ਼ੋਨ

(502) 583-1981

FAX

Fax General (502) 568-1856 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
 • ਬਾਲਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ
 • ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ
 • ਬਾਲ ਰੋਗ
 • ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਫਾਰਮੇਸੀ
 • ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ

Hours of Operation

Medical

 • Monday 8:00am – 4:30pm
 • Tuesday & Wednesday 8:00am – 9:00pm
 • Thursday 8:00am – 4:30pm
 • Friday 8:00am – 4:30pm
 • Saturday 8:00 – 12:00pm

Walk-In Immediate Care

 • Monday, Wednesday, Thursday & Friday 8:00am – 3:00pm

ਫਾਰਮੇਸੀ

 • Monday – Friday 9:00am – 5:30pm
 • Saturday 9:00am – 1:00pm
 • Sunday Closed

ਦੰਦ

 • Monday-Friday 8:00am – 4:00pm