Beginning March 1, 2024 the minimum fee will increase for the first time in 11 years. The new minimum fees are:

Medical $25.00 a visit
Behavioral Health Services $25.00 a visit
Dental Services $40.00 a visit

You will never be turned away for not being able to pay.  Learn more about these changes.

मेनु

मेडिकल रेकर्डहरू

मेरो स्वास्थ्य रेकर्ड

मेरो हेल्थ रेकर्ड तपाईको FHC मेडिकल रेकर्डहरूको लागि अनलाइन पोर्टल हो। तपाईं आफ्नो रेकर्ड र परीक्षण परिणामहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले My Health Record मार्फत आफ्नो प्रदायकलाई निजी सन्देशहरू पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। My Health Record खाता बनाउनको लागि तपाईलाई एउटा इमेल चाहिन्छ।

मेरो स्वास्थ्य रेकर्ड

मेरो मेडिकल रेकर्डहरू अनुरोध गर्नुहोस्

My Health Record बाट तपाईंको रेकर्डहरू प्राप्त गर्नुको अतिरिक्त, बिरामीहरूले हाम्रो स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन विभाग (502) 772-8311 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो मेडिकल रेकर्ड अनुरोध गर्न सक्छन्। तपाईंलाई "रेकर्डहरूको लागि अनुरोध" फारम पूरा गर्न सोधिनेछ। तपाइँलाई तपाइँको रेकर्ड अनुरोध गर्दा र उठाउँदा तपाइँको फोटो आईडी प्रस्तुत गर्न सोधिनेछ। तपाईंको रेकर्डहरू उठाउन तयार भएपछि FHC ले तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछ। केवल बिरामी वा कानुनी प्रतिनिधि (अभिभावक, कानुनी अभिभावक) ले अभिलेख उठाउन सक्छ।

अस्पताल र विशेषज्ञहरू

अस्पताल र बाहिरका प्रदायकहरूले मेडिकल रेकर्ड (502) 434-5903 मा FAXED लिखित अनुरोध मार्फत बिरामीहरूको मेडिकल रेकर्ड अनुरोध गर्न सक्छन्। रेडियोलोजी फिल्म अनुरोधहरूका लागि अनुरोधहरू, कृपया (502) 772-8145 मा FHC रेडियोलोजी कार्यालयमा कल गर्नुहोस्।