मेनु

पोर्टल्याण्ड

स्थान

2215 Portland Ave।
लुइसभिल, KY 40212

फोन

(502) 774-8631

फ्याक्स

Fax General (502) 772-3489 Medical Records (502) 434-5903

स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ
 • वयस्क प्राथमिक हेरचाह
 • महिला स्वास्थ्य
 • बाल रोग
 • दन्त सेवाहरू
 • परामर्श सेवाहरू
 • फार्मेसी
 • तत्काल हेरचाह

सञ्चालनको घण्टा

Medical Services

 • Monday – Wednesday 8:00am – 4:30pm
 • Thursday 8:00am – 9:00pm
 • Friday 8:00am – 4:30pm
 • Saturday 8:00am – 12:00pm

फार्मेसी

 • Monday – Friday 8:00am – 5:30pm
 • Saturday 9:00am – 1:00pm

दाँत

 • Monday – Friday 8:00AM – 4:00pm