मेनु

घरबारविहीनहरूको लागि फीनिक्स स्वास्थ्य सेवा

स्थान

712 ई. मुहम्मद अली Blvd।
लुइसभिल, KY 40202

फोन

(502) 568-6972

फ्याक्स

फ्याक्स सामान्य (५०२) ५८७-६८८३ मेडिकल रेकर्ड (५०२) ४३४-५९०३

स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ
  • वयस्क प्राथमिक हेरचाह
  • फार्मेसी
  • दन्त सेवाहरू
  • परामर्श सेवाहरू
  • घरबारविहीनहरूको लागि सेवाहरू
Family Health Centers Phoenix

सञ्चालनको घण्टा

सोमबार-शुक्रबार 7:30am - 4:00pm