मेनु

फेयरडेल

स्थान

1000 छिमेकी ठाउँ
फेयरडेल, KY 40118

फोन

(502) 361-2381

फ्याक्स

Fax General (502) 363-1463 Medical Records (502) 434-5903

स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिएको छ
  • वयस्क प्राथमिक हेरचाह
  • महिला स्वास्थ्य
  • बाल रोग
  • परामर्श सेवाहरू

सञ्चालनको घण्टा

Monday – Wednesday 8:00am – 4:30pm
Thursday  8:00am – 8:30pm
Friday 8:00am – 4:30pm