मेनु

महिला स्वास्थ्य

बारे

पारिवारिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूले महिलाहरूलाई उनीहरूको जीवनको सबै चरणहरूमा दयालु, विशेषज्ञ हेरचाह प्रदान गर्दछ। हाम्रो महिला स्वास्थ्य सेवाहरू समावेश छन्:

  • गर्भावस्था हेरचाह, पूर्व र प्रसव पछि
  • महिलाको वार्षिक परीक्षा
  • मेमोग्राम र अन्य रोकथाम हेरचाह
  • परिवार नियोजन, जन्म नियन्त्रणको लागि भुक्तान गर्न मद्दत सहित
  • यौन स्वास्थ्य र यौन संचारित संक्रमण परीक्षण र हेरचाह
a pregnant woman talking to a doctor

(502) 774-8631 मा कल गरेर महिला स्वास्थ्य अपोइन्टमेन्ट बनाउनुहोस्।

स्थानहरू

थप जानकारी

सबै स्वास्थ्य सेवाहरू हेर्नुहोस्

स्वास्थ्य सेवाहरू