မီနူး

Mrs. Terrica Flowers, APRN, MSN, FNP-C

ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
  • သက်ကြီးမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှု
  • ကလေးအထူးကု
တည်နေရာ

1000 ရပ်ကွက်ထဲ နေရာ
Fairdale, KY 40118

လူနာမုခ်ဦးကိုကြည့်ပါ။
Terrica Floweres headshot

အကြောင်း

I love being a nurse practitioner but I also love being a wife, mom, and a grandmother. I spend my time at church, on the sidelines of my youngest child’s games, reading for fun, and eating out with my whole family.

ပညာရေး

Masters of Science in Nursing
Indiana Wesleyan University, Kentucky, 2017

Bachelors of Science in Nursing
Spalding University, Kentucky, 2005