မီနူး

Mrs. Amanda Phillips, APRN

ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
  • အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး
  • ဆရာမလေး
တည်နေရာ

1000 ရပ်ကွက်ထဲ နေရာ
Fairdale, KY 40118

လူနာမုခ်ဦးကိုကြည့်ပါ။
Amanda Phillips headshot

အကြောင်း

I have been a Women’s Health Nurse Practitioner for 19 years and enjoy caring for women from adolescence through menopause. I love UofL football and never miss a home game. I also enjoy camping, boating and travelling with my husband and two kids.

ပညာရေး

Masters of Science in Nursing- University of Louisville, KY

Bachelor of Science in Nursing- University of Louisville, KY

NCC certified Women’s Health Nurse Practitioner