မီနူး

Dr. Rowena S. Aquino, MD

ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
  • ကလေးအထူးကု
တည်နေရာ

2215 Portland Ave.
Louisville, KY 40212

လူနာမုခ်ဦးကိုကြည့်ပါ။
Rowena Aquino headshot

အကြောင်း

I love children and this is why I chose Pediatrics to be my career. I love seeing my patients grow and being a part of their lives as their pediatrician. It is a privilege to serve my patients and their families. Promoting health maintenance including vaccinations is one of my advocacies.

I love spending time with my family and traveling. One of my favorite things to do and that helps me relax is watching K-dramas. I love listening to music and am a fan of BTS. I also love 80’s music.

ပညာရေး

MD from University of the Philippines;
Manila, Philippines; 1993

Certification: Board Certified in General Pediatrics
Certifying Organization: American Board of Pediatrics