မီနူး

အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များအတွက် Phoenix ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု

တည်နေရာ

712 E. Muhammad Ali Blvd
Louisville, KY 40202

ဖုန်း

(502) 568-6972

FAX

Fax General (502) 587-6883 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
  • သက်ကြီးမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှု
  • ဆရာမလေး
  • သွားဘက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ
  • အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများ
  • အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ
  • Promise Program
Family Health Centers Phoenix

Hours of Operation

Monday – Friday 7:30am – 4:00pm

*All sites open at 9am on the 2nd and 4th Fridays of the month.