မီနူး

Fairdale

တည်နေရာ

1000 ရပ်ကွက်ထဲ နေရာ
Fairdale, KY 40118

ဖုန်း

(502) 361-2381

FAX

Fax General (502) 363-1463 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
  • သက်ကြီးမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှု
  • အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး
  • ကလေးအထူးကု
  • အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများ

Hours of Operation

Monday – Wednesday 8:00am – 4:30pm
Thursday  8:00am – 8:30pm
Friday 8:00am – 4:30pm