Menu

Americana

Location

4805 Southside Dr.
Louisville, KY 40214

telefon

(502) 772-8860

FAX

Fax General (502) 363-7704 Medical Records (502) 434-5903

Health Services Provided
  • Penjagaan Utama Dewasa
  • Women’s Health
  • Pediatrik
  • Perkhidmatan Kaunseling
  • Perkhidmatan untuk Pelarian dan Pendatang

Hours of Operation

Monday – Friday 8:00am – 4:30pm

TARC Routes